Project Description

moja cula

Moja Cula je slovenska zero waste prijazna spletna trgovina, ki se s svojim delovanjem in ponudbo trudi za boljši jutri. V svetu nasičenem s plastiko in vedno večjimi količinami odpada, ki posledično vplivajo na celotne ekosisteme, se vedno več ljudi zbuja k zavesti o doprinosu in odgovornosti do reševanja omenjene tematike. Prav tako se veliko ljudi vrača k predmetom in načinom uporabe naših dedkov in babic, ki so za seboj puščali neprimerljivo manj odpada kot ga ljudje dan danes.

Trgovino Moja Cula vodi Barbara, ki je že nekaj časa nazaj začutila klic, da želi ljudem ponujati rešitve za življenje z manj odpadki in boljšo povezanostjo z naravo.
Barbara se je oglasila z željo po prenovi in osvežitvi celostne grafične podobe Moje Cule, saj ta ni več zadoščala njenim potrebam. Z opisom in prikazom želja ter preferiranih stilov z njene smeri, sem razvila novo celostno grafično podobo, ki je igriva, domačna in zapomljiva, vidljiva in vsebuje zelo prepoznavne elemente. Logotip tvori organska forma kroga, ki s svojo organskostjo dodaja naraven in domačen pridih. Ime trgovine je oblikovano v logotipu tako, da lahko v črki U najdemo malo culo. Vsi elementi znotraj organskega kroga lahko spominjajo na dejansko vsebino cule, krog sam po sebi pa simbolizira cikličnost, krožno ekonomijo in dajanje/vračanje (v našem primeru naravi).

Celostna podoba vsebuje tudi ilustriran neskončen vzorec, ki se bo uporabljal kot dodaten element na naprimer lepilnem traku, grafikah, vizitkah. Sestavljajo ga tipični zero waste elementi in simboli, ki govorijo o življenjskem stilu brez odpadkov in prijaznemu odnosu do narave, za boljši jutri.

Naročnica: Barbara Nemec, Moja Cula