Project Description

domžale v času koronavirusa

Občina Domžale je ob prvem valu koronavirusa in soočenjem le s tem pripravila in izdala brošuro na temo dogajanj in medsebojne prijaznosti ter organiziranosti soljudi. 

Oblikovala sem 64-stransko publikacijo v skladu z barvno paleto Občine Domžale in z uporabo elementov, fotografij ter infografik. 

Tisk na mat teksturiran papir lepo zaokroži celotno brošuro, ki informira v urejenem stilu.

Naročnik: Občina Domžale